PMO-support i stort EU-projekt med 18 partners

 • PMO-support i stort EU-projekt med 18 partners

  EU-projekt PLEEC – Planning for Energy Efficient Cities.

  PLEEC är ett tre-årigt EU-projekt med 18 partners från 13 länder i Europa som samarbetar för att städerna ska bli mer energieffektiva. IMCG:s EU-expert Elodie Labonne har uppdraget att vara så kallat “Consortium Management Process Support”  åt projektpartner Eskilstuna Energi & Miljö. I stödet ingår bland annat processutveckling för projektgenomförande, rapportering och uppföljning samt korrespondens med EU-kommissionen.

  Projektmålet är att genom samverkan mellan framstående vetenskap och innovativa företag i energibranschen ta fram modeller och arbetssätt för att minska energiförbrukningen i Europa. På så sätt bidrar konsortiet till EU:s övergripande 20-20-20 mål. En framgångsfaktor i projektet är man kombinerar teknologi, struktur och beteendeförändring, vilket ger bättre resultat.

  Projektresultat är ett webbaserat verktyg som stöd för stadsplanerare vid framtagning av en handlingsplan för energieffektiviseringen. Ett annat resultat är en karta med visualiserad data över en stads energiförbrukning.

 • Vill du veta mer om PLEEC?

  Kontakta Elodie Labonne.

  Kontakt

  Område:
  Energi

  Aktör:
  Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstunas kommun, Siemens, Mälardalens universitet, Turku City, Turku University of Applied Sciences,Tartu City, Stoke-on-Trent City, Hamburg University of Applied Sciences, Technische Universität Wien, University of Copenhagen, Delft University of Technology, University of Rousse, Smart Technologies Association SMARTTA, Santiago de Compostela City, Santiago de Compostela University, Jyväskylä City, University of Ljubljana.

  Strategisk konsulttjänst:
  Expertis – PMO-support

  Läs mer:
  PLEEC