Ramavtal med Chalmers

 • Ramavtal med Chalmers

  Ledning, utveckling och kommunikation

  IMCG är upphandlade av Chalmers Tekniska Högskola för forsknings- och utvecklingsnära tjänster, vilket innebär att IMCG är en tydlig resurs för bland annat ledning, utveckling och kommunikation kopplat till Chalmers samverkansmiljöer.

  IMCG:s roll är att bana väg för att forskningsresultat ska nå marknaden och komma samhället till gagn. Upphandlingen innefattar både tjänster och bemanning som stödjer Chalmers samverkansintensiva miljöer vilket exempelvis avser centrumbildningar, styrkeområden, Knowledge & Innovation Communities (KIC).

  Några tjänster som innefattas i upphandlingen är:
  Ledning och utveckling av samverkansintensiva miljöer
  Projektledning
  Kommunikationstjänster relaterade till samverkansmiljön

  IMCG har under flera år framgångsrikt stöttat styrkeområden och forskare på Chalmers. Både IMCG och Chalmers samverkar dessutom i en rad olika internationella och nationella innovationsprojekt inom energi, smarta städer och mobilitet som exempelvis UnitedGrid, FlexiGrid, IRIS och DenCity.

 • Vill du veta mer?

  Kontakta Magnus Andersson.

  Kontakt

  Område:
  Energi, mobilitet, hållbarhet

  Aktör:
  Chalmers Tekniska Högskola

  Strategisk konsulttjänst:
  Finansiering, Innovation, Kommunikation

  Publicerat:
  Chalmers upphandlar IMCG