Innovationstävling – Resenärskampen 2012

 • Innovationstävling – Resenärskampen 2012

  Studenter formar framtidens hållbara resande.

  En första version av IMCG:s koncept Resenärskampen genomfördes under 2012. Tävlingen fokuserade på nytänkande idéer för ett hållbart resande med hänsyn tagen till resenären och miljön. Tävlingsidéerna kunde handla om smartare kollektivtrafik, innovativa bränslesystem eller enkla vardagslösningar för pendlaren.

  Resenärskampen riktade sig till studenter och forskare vid universitet och högskolor i Västra Götalandsregionen och det gavs möjlighet för den tävlande att aktivt ha kontakt med högt uppsatta beslutsfattare och inspiratörer i Göteborg och använda dem som bollplank. Detta skapade en unik process där unga människor tydligt kunde vara med och påverka agendan.

  IMCG ansvarade för projektledning och kommunikation.

 • Vill du veta mer om Resenärskampen?

  Kontakta Mats Tiborn.

  Kontakt

  Produkt:
  Aware

  Område: 
  Transport, Smarta städer

  Aktör:
  Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet/Göteborgs miljövetenskapliga centrum i samarbete med Västra Götalandsregionen och Västtrafik

  Strategisk konsult:
  Projektledning, Kommunikation, Expertis – affärsutveckling

  Pressklipp
  Metro “Pling-sidan”
  Bohusläningen