Verksamhetsutveckling som för forskare och företag framåt

 • Mätning av värdeskapande

  Insikter för att utveckla framtidens AI

  Framtidens AI-lösningar inom fordon, hälsa och sjukvård utvecklas tillsammans av företag och forskare inom ramen för CAISR, ett centrum inom Högskolan i Halmstad. Som ett led i deras verksamhetsutveckling intervjuade IMCG aktiva samarbetspartners för att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar.

  I uppdraget ingick även att föreslå vägar framåt och föra samtal med personalen om dessa förslag. En viktig framgångsfaktor har varit en genuin förståelse för komplexiteten i avancerad forsknings- och innovationsverksamheter där forskare och företag har olika tidshorisont.

 • Vill du veta mer?

  Kontakta Jonas Norrman.

  Kontakt

  Område:
  Verksamhetstutveckling, AI, fordon, hälsa, sjukvård

  Aktör:
  Högskolan i Halmstad

  Strategisk konsulttjänst:
  Innovation