Strategiska konsulttjänster

Strategiska konsulttjänster

IMCG hjälper företag och organisationer att nå med satsningar och innovationer. Med tjänster inom kommunikation, finansiering och innovation vill vi bidra till den smarta hållbara staden. Enligt våra kärnvärden ska de uppdrag vi åtar oss vara värdeskapande utifrån flera aspekter. Dels ska de bidra till framtidens städer ur ett större perspektiv, dels ska IMCG genom kvalitativa leveranser skapa värden för kunden. Tillsammans bidrar vi till ett hållbart samhälle i framkant.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med allt från kortare punktinsatser och nischade uppdrag åt enskilda kunder till att leda och driva stora samverkansprojekt med flera aktörer samtidigt.

 • Finansiering

  Vi förstår värdet av goda idéer och har lång erfarenhet av framgångsrik offentlig och privat finansiering.

  Finansiering

 • Projektledning

  Ta dina gröna innovationer längre med IMCG. Vi erbjuder projektledning för privata företag och offentliga myndigheter.

  Projektledning

 • Expertis

  IMCG har stark intern expertkompetens som vi kompletterar med ett globalt nätverk. Vi når personerna du drömmer om att få tag på.

  Expertis