Finansiering

Finansiering

team finansiering

Vi förstår värdet av goda idéer och har lång erfarenhet av framgångsrik offentlig och privat finansiering.
  • IMCG hittar de ekonomiska resurserna som krävs för att förverkliga dina projekt. Vi förstår värdet av goda idéer som skapar förutsättningar för hållbara samhällen och företag. När ni anlitar oss får ni en engagerad aktör med lång erfarenhet inom finansiering.

  • Exempelvis arbetar vi med större ansökningar inom EU-projekt och till Vinnova. IMCG har även ett stort nätverk av privata investerare. Vi värderar idéer, anskaffar kapital samt samlar in, analyserar och gör information tillgänglig för investerare i ett tidigt stadium.

    Kontakt