Finansiering – UTKAST

Finansiering

team finansiering

Privata investerare och offentliga finansieringsprogram är alltid på jakt efter innovationer och idéer med marknadspotential.

IMCG hittar de ekonomiska resurserna som krävs för att förverkliga dina projekt. Vi förstår värdet av goda idéer som skapar förutsättningar för hållbara samhällen och företag. När ni anlitar oss får ni en engagerad aktör med lång erfarenhet inom finansiering. Exempelvis arbetar vi med större ansökningar inom EU-projekt och till Vinnova.

IMCG har även ett stort nätverk av privata investerare. Vi värderar idéer, anskaffar kapital samt samlar in, analyserar och gör information tillgänglig för investerare i ett tidigt stadium.

Några av våra kunder inom finansiering är är Alelion, Spook AB, Steuker och Mental Scanning.

Klicka er in på våra olika tjänster nedan för att läsa mer.

Kontakt
  • Hitta rätt finansiering


    IMCGs är specialiserade på att ge företag, forskningsinstitut och myndigheter en klar bild över vilken typ av finansiering som finns att söka. Vi ger en objektiv analys över de finansieringsstöd som bäst matchar ditt företags eller organisations behov och vad som krävs för att öka chanserna för att få sökta medel.

  • Skriva vinnande ansökan


    IMCG har lång erfarenhet av att planera, skriva och koordinera konkurrenskraftiga finansieringsansökningar – både för offentliga och privata verksamheter. Vi stöttar dig i ditt finansierings- och ansökningsarbete genom inventering av möjligheter, utbildning, koordinering eller genom att projektleda hela processen.

  • Bilda konsortium


    IMCG har lång erfarenhet av att bilda komplexa konsortium där företag, forskningsinstitut och myndigheter samarbetar för att få ökad utveckling och större marknadsgenomslag. Vi kan hjälpa till både med bildandet av konsortiet och axla projektledare- och koordinatorsrollerna som är så viktiga under projektets gång.