Innovation Management

Innovation Management

innovation webb

Vi skapar broar mellan de innovationer som ditt företag erbjuder och marknaden som ännu inte är redo för att köpa eller ta emot morgondagens smarta lösningar.

Att kunna erbjuda högteknologiska lösningar som matchar marknadens behov leder inte automatiskt till affärsmöjligheter. Vi bygger upp gränssnittet mellan de som kan leverera och de som kanske ännu inte förstår vilken innovation som bäst matchar deras behov.

Vi vägleder aktörer som arbetar med smarta städer och hjälper dem i deras digitala förändringsarbete inom områden som mobilitet, energieffektivitet och hållbarhet. När vi jobbar i EU-finansierade projekt har vi alltid fokus på att nå ut på marknaden med innovationerna som skapas. Som projektledare skapar vi förutsättningar för att de tekniska lösningar som testas och demonstreras i projekten når marknaden och ger avtryck på samhället.

Några av våra kunder inom innovation är kommunala energibolag, fastighetsbolag, Chalmers Tekniska Högskola, IVL Svenska Miljöinstitutet och Universeum.

Klicka er in på våra olika tjänster nedan för att läsa mer.

Kontakt
 • Innovations-   ledning


  Vi vägleder dig som arbetar med smarta städer och hjälper dig i din organisations digitala förändringsarbete inom områden som mobilitet, energieffektivitet och hållbarhet.

 • Verksamhets- & Affärsutveckling


  Dagens samhällsutmaningar gör det viktigt att marknaden snabbt tar till sig nya innovationer. Vi erbjuder konsulttjänster för att bistå företag och offentliga aktörer att inkludera innovativa lösningar i sin verksamhet.

 • Styrelse- & Ledningsstöd


  IMCG leder förändringsprocesser. Vi stödjer din ledningsgrupp eller din styrelse när ni behöver anpassa er affärsstrategi och era medarbetare till en digitaliserad verklighet.

 • Extern utvärderade & Följeforskare


  IMCG arbetar dagligen tillsammans med forskningsaktörer. Ibland utses vi till extern utvärderare, som enligt Tillväxtverkets normer, bidrar till att projekt når uppsatta mål.

 • Prototyper & Testbäddar


  Att kunna erbjuda högteknologiska lösningar som matchar marknadens behov leder inte automatiskt till affärsmöjligheter. IMCG hjälper dig att nå hela vägen fram.

 • Kontakt