Nyhetsbrev

 • Nyhetsbrev

  Vi skriver och producerar ert nyhetsbrev. Vi kan leverera enstaka artiklar eller ta hand om hela produktionen. Från idé, text och bild till layout och utskick.
  IMCG tar fram rutiner för att hitta nyheter i komplexa organisationer på ett tidseffektivt sätt. Vi identifierar nyckelpersoner att intervjua och håller intresset levande före, under och efter viktiga händelser. Vi använder text, bild och film i nyhetsbreven och stöttar era anställda eller projektdeltagare att rapportera om intressanta skeenden.

  1citat nyhetsbrev

 • Vill ni ha ett nyhetsbrev?

  Kontakta Jonas Norrman
  0766-36 53 01
  jonas.norrman@imcg.se


Utvalda uppdrag

 • CELSIUS: knyter samman 50+ städer

  Nyhetsbrevet är en del i IMCGs arbete med kommunikationen kring CELSIUS, ett av EU:s största projekt inom Smart Cities. CELSIUS ska bidra till en omfattande utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla i Europa och mer än femtio europeiska städer har rekryterats. Nyhetsbrevet går ut till städer, energibolag, forskningsinstitut och andra intressenter över hela Europa.

 • GAME: samverkan för grön innovation

  Gothenburg Action for Management of the Environment (GAME) är en betydelsefull mötesplats för alla företag som är engagerade i att bidra till ett innovativt Västsverige. Nyhetsbrevet går ut till företag, myndigheter och forskningsorganisationer som vill stärka den västsvenska samhällsutvecklingen med innovationer och miljöteknik.

 • EEN: ger företag stöd ut i Europa

  Enterprise Europe Network (EEN) stödjer små och medelstora företag på vägen till internationalisering för ökad tillväxt och förnyelse hos företagen. Nyhetsbrevet innehåller inspirerande nyheter, ger praktiska råd och flaggar upp nya finansieringsmöjligheter.