PR

 • PR och mediebearbetning

  Vi skapar publicitet som bygger ert varumärke. IMCG identifierar nyheter och starka berättelser i er organisation som förtjänar en plats i media, bloggar och webbforum och tar dem dit.
  Vi skriver pressmeddelanden och journalistiskt utformade artiklar. För maximal spridning kontaktar vi personligen media och anpassar material för publicering i kundens digitala kanaler och eventuella pressrum.

  citat pr

 • Vill du synas i media?

  Kontakta Jonas Norrman
  0766-36 53 01
  jonas.norrman@imcg.se


Utvalda uppdrag

 • debatt1

  Debattartiklar för landets största tidningar

  I Mistraprogrammet Sustainable Investment Research Platform – SIRP, där IMCG ansvarade för kommunikationen, ägnades särskilt intresse åt hur pensionsfondernas förvaltaransvar kan omformas från kortsiktigt finansiellt perspektiv till att även inkludera långsiktiga ansvarsfrågor. IMCG samordnande och var skrivstöd till flera debattartiklar, som bland annat publicerades i Dagens Industri. Via debattartiklar fick vi genomslag både för programmets resultat och nyttiggörande. Artiklarna ledde till flera mediepubliceringar och citerades exempelvis av departement och i rapporter.

 • Tysta Offentliga Rum: buller som utmaning

  Tysta Offentliga Rum är ett Vinnova-finansierat innovationsprojekt som utvecklar en produktlösning för att möta samhällsutmaningen buller. Att nå ut i media med något som ännu inte finns kräver en smart strategi. Genom att arbeta med en integrerad PR-plan lyckades IMCG få genomslag i både nationell och internationell media.

 • Regin: från produktblad till toppnyheter

  Arbetet med att göra nyheter om Regins verksamhet inom energieffektivisering har gett enormt genomslag, inte bara i egna kanaler utan också i offentligheten. Med genomtänkta strategier för mediebearbetning har IMCG fått Regin att synas i en mängd positiva sammanhang, på framskjuten plats i bransch- och nyhetsmedier. Klicka på filmen ovan för att se några av pressklippen.