Projektkommunikation

 • Kommunicera er innovation

  Ingen innovation utan kommunikation. Vi ökar sannolikheten för ditt utvecklings- och innovationsprojekt att lyckas genom att berätta om de värden som skapas i projektet från dag ett. Våra metoder får projektaktörerna att samverka och vara delaktiga i kommunikationsarbetet. Vi producerar nyheter och innehåll som kan publiceras både externt och i aktörernas kanaler – allt för att maximera spridningen och skapa kännedom som hjälper projektet att nå framgång.

  IMCG använder hela bredden av vår kommunikationsexpertis: hemsidor, sociala medier, film, bearbetning av traditionell media och produktion av relevant och intressant innehåll i alla kanaler där målgruppen för projektet finns.

  citat projektkommunikation

 • Vill ni nå ut med ert projekt eller innovation?

  Kontakta Jonas Norrman
  0766-36 53 01
  jonas.norrman@imcg.se


Utvalda uppdrag

 • Tysta Offentliga Rum: bekämpa buller för hälsan

  I det Vinnova-finansierade innovationsprojekt Tysta Offentliga Rum utvecklar vi en produktlösning för att möta samhällsutmaningen buller. Vi har kommunicerat kontinuerligt med att uppmärksamma bullrets hälsofaror, lockat medier och bloggare att rapportera om invigda demonstrationsanläggningar och skapat egna filmer och sociala mediekampanjer kring projektets milstolpar, producerat material till partners kanaler, deltagit i globala konferenser. Resultat är att projektet uppmärksammats under hela vägen i tidningar, radio, webb och är känt i Göteborg och internationellt.

 • IoT för energibolag: skapa engagemang under utveckling

  I samarbete med svenska fjärrvärmebolag och världens största telekombolag har projektet tagit fram nya affärsmodeller för energibolag och skapat smarta tjänster för energieffektivisering.
  I kommunikationen för Gröna IT-innovationer för fjärrvärme har vi använt oss av varumärkesjournalistik, där projektet har utgjort en egen nyhetskanal. Vi har hittat, skapat och förmedlat historier paketerat i skarpa nyhetsartiklar och filmer. Metoden har skapat trovärdighet och genererat mediepubliceringar och spridning av projektresultat.

 • Resenärskampen kommunikation2

  Resenärskampen: samverka med många aktörer

  I Resenärskampen belönades nytänkande idéer för ett hållbart resande, med hänsyn tagen till resenären och miljön. Bakom tävlingen stod IMCG tillsammans med Västtrafik, Västra Götalandsregionen, Chalmers och Brewhouse. I satsningen arbetades en gemensam kommunikationsstrategi fram där vi operativt arbetade med hemsida, blogg, filmer, event och traditionell media.