Projektledning

Projektledning

content_pic_5_large

Ta dina gröna innovationer längre med IMCG. Vi erbjuder projektledningsstöd för privata företag och offentliga myndigheter.
  • Vi vet värdet av rätt driv, styrning och rapportering. Exempelvis har kommissionen belönat personal på IMCG med ”Best Practice”, för arbete med projektledning inom EU:s ramprogram. Med effektiva strategier och arbetsmodeller leder och genomför vi era projekt.

  • Vi arbetar tillsammans för att definiera och identifiera vilka behov ni har av projektledning, finansiell rapportering eller extern utvärdering. Vår interna kompetens och vårt expertnätverk, gör IMCG till en pålitlig operativ partner. Våra kunder är allt från små till stora företag samt ledande forskningsorgan och offentliga myndigheter.

    Kontakt