Taggarkiv: chalmers tekniska högskola

  • Chalmers Lindholmen

    Chalmers upphandlar IMCG

    IMCG fördjupar sitt samarbete med Chalmers. Företaget upphandlas av högskolan för forsknings- och utvecklingsnära tjänster, vilket innebär att IMCG blir en tydlig resurs för bland annat ledning, utveckling och kommunikation kopplat till Chalmers samverkansmiljöer.

  • Kommunikationskoncept för hållbara transporter

    Felprioriterade transportinköp kan innebära stora förluster och slå mot ett företags hela organisation. Att effektivt ta de rätta besluten när produkter och komponenter ska fraktas är därmed av stort värde och kan leda till stora besparingar.