Taggarkiv: Cleantech Inn

  • Affärsmöjligheter för bolag inom miljöteknik

    IMCG inleder ett samarbete med företaget Cleantech Inn, deras medlemmar och internationella partners.
    – Tillsammans ska vi utveckla en nätverksorganisation som utmärks av ett tydligt affärs- och tillväxtfokus. Vi arbetar för ett ökat genomslag av cleantechbolag på den europeiska marknaden, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

  • Driver på utvecklingen av miljöteknik i Europa

    IMCG ska accelerera tillväxten av cleantechbolag på den europeiska marknaden. Från årsskiftet blir företaget partner till Cleantech Inn Sweden AB, en verksamhet sprungen ur skånska Teknopols satsning på affärsutveckling för start-ups inom miljöteknik.