Taggarkiv: dödsfall

  • Luftföroreningar i Göteborg orsakar 200 dödsfall per år

    Utsätts du dagligen för höga halter av luftföroreningar vid din bostad ökar risken att du dör i förtid. Leo Stockfelt, läkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin har i sin avhandling kommit fram till att det rör sig om 200 extra dödsfall per år.