Taggarkiv: export

  • Skapa affärer utomlands – Delegationsresor öppnar nya marknader

    Många bolag har erbjudanden som lämpar sig lika bra för den internationella som svenska marknaden, vilket gör det intressant för företag att expandera globalt.
    – Det är både svårt och kostsamt att ta sig in som leverantör utomlands. Men med en delegationsresa, där flera aktörer samverkar, skapas en neutral plattform som smidigt kan öppna dörrar, säger Frida Barrett, innovationsprojektledare på IMCG och senast ansvarig för en delegationsresa till Chile.