Taggarkiv: fastighetsbransch

  • Kommunikation en hörnsten när staden utvecklas

    Nya områden utvecklas, städer växer och våra kvarter förändras.
    – Vi vet att kommunikation i samband med stadsutveckling måste anpassas efter hur man bygger, lever och arbetar idag. Medborgarna vill vara informerade och involverade. Avsaknad av kommunikation kan innebära både missat förtroende och missade affärer, säger Anna-Karin Dahlin, strategisk kommunikationschef på IMCG.