Taggarkiv: förändring

  • Reactions – Nya möjligheter på Facebook

    Efter ett år av testning och utvärdering lanserar Facebook nu möjligheten att på flera sätt visa hur vi känner när vi tar del av uppdateringar i vårt nyhetsflöde. Den nya funktionen kallas Reactions. I åratal har användare världen över önskat en ogilla-knapp som komplement till gilla, men inget har hänt förrän nu. Varför har det tagit så lång tid?

  • Varför finns inte Nobelpris i hållbarhet?

    KRÖNIKA: Utfallet av det globala klimatmötet riskerar att bli en besvikelse. Igen. En besvikelse som mänskligheten inte har råd med när effekterna av global uppvärmning redan visar sig i form av översvämningar efter extremväder, ökad svält och större ohälsa hos världens fattigaste. Så här ser IMCGs expert inom energiområdet Johan Emanuel på saken.