Taggarkiv: göteborgs universitet

  • Lärosäten satsar på samverkan med Afrika

    Afrika är en tillväxtmarknad. Från och med 2020 satsar Chalmers och Göteborgs Universitet på en ny samverkansplattform för forskning, utbildning och nyttiggörande för att bidra till en hållbar utveckling i bland annat Afrika.
    – Vi behöver ständigt hitta nya sätt att bli ännu vassare vad gäller innovation. Initiativet med plattformen kommer ytterligare stärka arbetet för en hållbar samhällsutveckling i ett globalt perspektiv, säger Lena Holmberg, innovationsprojektledare på IMCG.

  • Pressklipp: glasmoduler för skönare stadsmiljöer

    Med förebilder som IKEA och Lego vill IMCG tillsammans med flera andra aktörer utveckla en smart lösning för goda ljudmiljöer i en allt mer bullerutsatt stad. I senaste numret av tidningen Glas (1/2019) läser du en artikel om innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum.

  • Tystnaden talar på Masthuggskajen

    I augusti inleds ett spännande projekt i området Masthuggskajen. Cirka 40 ljuddämpande hexagoner placeras på det öppna området vid älven för skapa ett tyst offentligt rum. Satsningen leds av innovationsföretaget IMCG som vill ta fram nya lösningar för en mer hållbar stadsmiljö.

  • Pressmeddelande Framtidens Hållplats invigd

    I dag, torsdagen den 21 maj, invigde Göteborg Energi, Akademiska Hus och IMCG/Tysta Offentliga Rum en av de två hållplatser för elbusslinje 55 där bussarna laddas med grön förnybar el. Linje 55 (ElectriCity) kommer att trafikera sträckan Chalmers-Lindholmen med trafikstart den 15 juni. Hållplatsen som invigdes ligger på Svens Hultins plats på Chalmersområdet.  – Vi är väldigt […]

  • Kommunikationskoncept för hållbara transporter

    Felprioriterade transportinköp kan innebära stora förluster och slå mot ett företags hela organisation. Att effektivt ta de rätta besluten när produkter och komponenter ska fraktas är därmed av stort värde och kan leda till stora besparingar.

  • 20 miljoner satsas på tysta stadsparker

    Göteborg och London blir testarenor för innovationsprojektet som ska ge stadsmänniskan ro.
    – 40% av befolkningen i Europa utsätts för skadliga bullernivåer. I en hållbar och attraktiv stad är farlig ljudpåverkan en stor samhällsutmaning, säger Magnus Andersson, innovationsexpert på IMCG som leder satsningen.

  • VIP-inbjudan prisutdelning Resenärskampen

    Den 11 juni klockan 18.30 är det prisutdelning i Resenärskampen, tävlingen som utvecklar kollektivtrafiken.
    Vi ser gärna IMCG:s kunder och nätverk som våra gäster på galan. Det blir ett underhållande tillfälle att mingla tillsammans och ta del av kreativitet och innovation.