Taggarkiv: great

  • Rekordstor uppslutning kring aggressivt digitaliseringsmål för Göteborg

    Mer än 500 personer deltog under A GREAT Day på Lindholmen för att ta del av hur Göteborg kan bli ännu bättre på digitalisering. Enligt amerikanska Future Trend Institute är Göteborg världens näst smartaste stad efter Köpenhamn. Arrangören för dagen, föreningen GREAT, som verkar för att utveckla IT-infrastrukturen i Västsverige har som ambition att gå om Köpenhamn och bli nummer ett.

  • Alla ska med men hälften är kvar

    Sir Tim Berners-Lee gjorde ett stort intryck på Per Sjögren från HiQ när han var på Lisbon Web Summit 2018 nyligen. Han uppmanade alla i publiken på GREAT:s trendseminarium att gå med i uppropet #ForTheWeb.
    – Det är fantastiskt att halva världens befolkning har tillgång till Internet, men fortfarande står väldigt många utanför.