Taggarkiv: hållbar samhällsutveckling

  • IMCG rekryterar känd innovationsprofil

    Med en gedigen bakgrund inom såväl näringsliv som akademi och offentlig sektor tar Lena Holmberg nu plats som innovationsprojektledare på IMCG.
    – Med en bred erfarenhet inom digitalisering, inte minst kopplad till städers utveckling, stärker vår nya medarbetare oss som aktör, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.