Taggarkiv: hållbarhetskommunikation

  • Chalmers Lindholmen

    Chalmers upphandlar IMCG

    IMCG fördjupar sitt samarbete med Chalmers. Företaget upphandlas av högskolan för forsknings- och utvecklingsnära tjänster, vilket innebär att IMCG blir en tydlig resurs för bland annat ledning, utveckling och kommunikation kopplat till Chalmers samverkansmiljöer.