Taggarkiv: hållbart entreprenörskap

  • IMCG leder utbildning för hållbart företagande

    Nu ska hållbarhet få en tydligare ingång hos Sveriges startups.
    I veckan utbildas nyanställda vid innovationskontor, inkubatorer, holdingbolag, science parks och kluster för att bättre kunna stötta nyföretagare att inkludera hållbarhetsaspekter i sitt entreprenörskap.