Taggarkiv: Henrik Forsgren

  • Samarbetet driver utveckling – Viktigt för både stad och affär

    Ambitionen om en hållbar stadsutveckling ökar snabbt, vilket ställer tydliga krav på såväl nya lösningar som nya samarbetspartners.
    – Som stadens energibolag måste vi samverka och göra gemensam sak med tunga aktörer inom näringslivet. Tillsammans blir vi en stark kraft för påverkan och förändring, säger Henrik Forsgren, senior projektledare på F&U-avdelningen på Göteborg Energi.