Taggarkiv: imcg-bloggen

  • Nyckeln till verklig effekt av Internet of Things är samverkan

    Internet of Things -IoT – och uppkopplade sensorer är här för att stanna.  Nyttan vi kommer ha av dessa kan vi nog ännu bara ana. Sverige har länge legat i täten beträffande digitaliseringsarbetet. Nu har många andra länder i Europa och världen kommit ikapp oss och det finns mycket att lära genom samverkansprojekt. 

  • IMCG-filmer kan marknadsföra EU-program

    FILMKLIPP: EU-kommissionen är i färd med att producera en film för att öka medvetenheten om och viljan till medverkan i EU:s Smart Cities-initiativ. Göteborg bidrar bland annat med två IMCG-producerade reportage.

  • IMCG-bloggen på engelska

    Med tydliga nyhetsvinklar och ett uppdaterat webbflöde har IMCG:s kommunikationsavdelning skapat en populär nyhetskanal för företaget. Nu lanseras IMCG-bloggen på engelska.