Taggarkiv: jonas norrman

 • Energieffektiviseringen måste gå fortare

  Energianvändningen i våra bostäder har minskat med 14 procent under 2000-talet, enligt Sveriges Radio. Energimyndighetens expert på energieffektivisering Thomas Berggren säger att det inte går tillräckligt fort, men att acceptansen bland aktörer och marknader finns för att snabba på arbetet.

 • European Utility Week i Amsterdam

  Tillsammans med Ericsson deltar IMCG i European Utility Week för att demonstrera energiverktyget Green IT Homes för den europeiska marknaden.

  – Green IT Homes är en användaranpassad app som engagerar slutkunden. Ett fantastiskt komplement till Ericssons tjänsteerbjudande till företag, säger Jon M. Sonsteby, senior direktör för innovation och affärsutveckling på Ericsson Inc.

 • Stöd för energisparande bostäder

  Regeringen vill införa ett statligt stöd till fastighetsägare som satsar på energieffektivisering i miljonprogramsområdena, rapporterar Sveriges Radio.
  – Det är viktigt att inte bara skjuta till stöd för investeringar i förstärkt klimatskal. Regeringen bör också bidra till utvecklingen av IT-system för individuella mätningar och för prosumer-system. Dessa två tekniker har potential att bli exportframgångar för svenska företag, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

 • “Vi ger fjärrvärme en modern anpassning”

  IMCG:s energiverktyg ”Green IT Homes” presenterades idag för representanter från det EU-finansierade Smart City-projektet ”Celsius”.
  – Projektet ska bidra till en omfattande utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla i minst 50 europeiska städer. Här ser vi en stor potential för Green IT Homes i Europa, säger Jonas Norrman, Vd på IMCG som höll i presentationen.