Taggarkiv: luftföroreningar

  • Luftföroreningar i Göteborg orsakar 200 dödsfall per år

    Utsätts du dagligen för höga halter av luftföroreningar vid din bostad ökar risken att du dör i förtid. Leo Stockfelt, läkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin har i sin avhandling kommit fram till att det rör sig om 200 extra dödsfall per år.

  • Ny miljötjänst för bättre hälsa i storstäder

    IMCG är partner i ett Internet of things-projekt för ny miljötjänst, finansierat av Vinnova.

    IVL Svenska Miljöinstitutet ska installera ett stort antal sensorer som mäter luftföroreningar och buller runt om i Göteborg. Med hjälp av sensorerna ska användarna se vilka halter av luftföroreningar de utsätts för och kunna göra aktiva val för sin hälsa, till exempel planera om sina resvägar. Användarna kan vara allt från privatpersoner, skolor och företag till myndigheter och forskare.