Taggarkiv: marknad

  • Tre sätt att skapa marknad för nya hållbara innovationer

    För att introducera nya innovationer som möter samhällets miljöutmaningar bör efterfrågan på marknaden stimuleras genom ett paket av aktiviteter.
    – Det är ökad efterfrågan som driver utvecklingen framåt och ytterligare stärker de hållbara innovationernas konkurrenskraft gentemot de gamla miljöpåverkande lösningarna, säger Jonas Norrman.