Taggarkiv: regeringskansliet

  • Lagkrav kan öka hållbara transporter

    Nu utreds om justeringar i plan- och bygglagen kan stärka förutsättningarna för hållbara transporter när nya kvarter och områden planeras.
    – Målet är att främja en samhällsplanering med minskad miljö- och klimatpåverkan och underlätta för kommuner i arbetet med att uppnå en hållbar stadsutveckling, säger Lena Dübeck, utredningssekreterare inom Regeringskansliet.