Taggarkiv: Smart turism

  • Bild på Jonas Norrman

    Göteborg på rätt spår – smart turism en trend i Europa

    Göteborg är utsedd till europeisk huvudstad för smart turism 2020. Nu dras nya riktlinjer upp för att stärka den lokala besöksnäringen.
    – Det är en otrolig chans för staden att stärka turismen ytterligare. Göteborg har nu en position som möjliggör satsningar på nya tjänster inom smart och hållbar turism, säger Jonas Norrman, verksamhetsutvecklare och VD på IMCG.