Taggarkiv: universum

  • Pressklipp: glasmoduler för skönare stadsmiljöer

    Med förebilder som IKEA och Lego vill IMCG tillsammans med flera andra aktörer utveckla en smart lösning för goda ljudmiljöer i en allt mer bullerutsatt stad. I senaste numret av tidningen Glas (1/2019) läser du en artikel om innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum.

  • Alla ska med men hälften är kvar

    Sir Tim Berners-Lee gjorde ett stort intryck på Per Sjögren från HiQ när han var på Lisbon Web Summit 2018 nyligen. Han uppmanade alla i publiken på GREAT:s trendseminarium att gå med i uppropet #ForTheWeb.
    – Det är fantastiskt att halva världens befolkning har tillgång till Internet, men fortfarande står väldigt många utanför.