Bygg ett framgångsrikt PMO

 • Bygg ett framgångsrikt PMO
  – Project Management Office

  Ett större EU-projekt kräver sin organisation. Arbetet behöver struktureras och projektet drivas framåt för att nå uppsatta mål. Flera länder ska vara delaktiga, samspelta och ha rätt resultatfokus. I kursen ”Bygg ett framgångsrikt PMO” får du strukturverktyg och mallar, som sparar hundratals timmar både inför projektstart, under förhandlingsfas och vid själva projektdriften. Du får en god inblick i både projektledning och koordinering. Genom kursen kan du tydligt se vilken roll ni måste inta för att ert projekt ska nå rätt nivå.

  Kursen erbjuds vid öppna tillfällen samt på förfrågan som en skräddarsydd intern företagsutbildning. Kursen hålls av vår EU- och finansieringsexpert.

 • Kursansvarig:

  Magnus Andersson
  0766-36 53 02
  magnus.andersson@imcg.se

  Kontakt

   

  Ur kursprogrammet:
  • Projektstruktur
  • Genomgång av styrverktyg
  • Förhållningssätt och roller i en projektgrupp

  Nästa utbildningstillfälle:
  Sker på förfrågan.